วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน http://blog.eduzones.com/2549/10175
และที่ http://www.pantown.com/board.php?id=33950&area=3&name=board10&topic=2&action=view
และ http://www.pantown.com/board.php?id=11651&name=board3&topic=18&action=view


http://www.pantown.com/board.php?
id=33950&area=3&name=board10&topic=6&action=view

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น